Relaties - Communicatie

“If you see something good, give a compliment. If you see something wrong, offer your help” – Nelson Mandela

 

Bepaal hoe jij met anderen omgaat en anderen met jou omgaan. Neem jouw plaats in binnen een relatie. Ontdek en bepaal hoe jij jouw familiaire of professionele context beleeft.

Denk je wel eens na waar jij staat ten opzichte van anderen? Bijvoorbeeld je ouders, familie, partner, baas, werknemers, vrienden of kennissen. Wat zijn de wederzijdse verwachtingen? Wie wil of moet jij voor hen zijn? Wat zijn de rollenpatronen? Hoe stap je daar in en uit?

Hoe komt het dat je bij sommigen jezelf kan zijn en bij anderen niet; je wordt blij bij die ene persoon en voelt weerstand bij het zien van die andere? Je kunt je sociale contacten verbeteren; leren de waarde van goede en minder goede relaties beter in te schatten.

Wat betekent voor jou communiceren? Om goed te communiceren, meen ik, is het belangrijk zo dicht mogelijk bij jezelf te blijven. Ongedwongen vanuit het nu en jezelf ageren. Belangrijk, want dit doe je elke dag met iedereen die jij aanspreekt, aankijkt en aan wie je schrijft.


Hoe kan je een wens of behoefte op een assertieve manier kenbaar maken, namelijk met respect voor jezelf en de ander? Je communiceert ook als je niets zegt. Ken je je eigen lichaamstaal en ben je je bewust dat je ongemerkt signalen geeft aan je omgeving?

 

Voorbeeld van een oefening:

  • Hoe goed ken je jezelf?
  • "Gelijk hebben is lang niet zo belangrijk als samen gelukkig zijn" - Haemin Sunim
  • Maak kennis met vreedzame communicatie van Marshall B. Rosenberg om vanuit jezelf te communiceren en jouw wensen duidelijk te maken